Neden Lean Ofis ?Neden Lean Ofis,

Danışmanlık mesleği ;  günümüzde maalesef her geçen gün güven kaybeden bir meslek grubu haline gelmektedir. Bunun en temel sebebi yanlış danışman seçiminden dolayı ortaya çıkan başarısız danışmanlık uygulamalarıdır.

Danışmanın en ayırıcı özelliği ; önereceği uygulamayı daha önce bizzat saha’da denemiş ve başarmış olmasıdır. Bugün bir çok teorisyenin ya da danışmanın gerçek anlamda etkin olamamasının en temel nedeni saha deneyiminin yeterince olmamasıdır. Teori eğer pratik ile buluşabiliyor ise anlamlıdır, aksi halde öneriden öteye gitmez.

Danışmanlık konusunda ki bir diğer önemli husus ise role model uygulamalarıdır. Danışman ne olacağını söylemek yerine , nasıl olacağını saha’da gösterir ise ancak bilgi transformasyonu sağlanabilir. Çünkü en iyi öğrenme yöntemi yaparak öğrenmektir.

O nedenle seçeceğiniz danışmanın bilgi birikimini ve öğretme tarzını mutlaka iyi analiz ettikden sonra işe başlayın. Aksi halde hem zamanınız hemde paranız boşa gidecektir.

Lean Ofis olarak bizim farklarımız ;

Lean Ofis danışmanları, Toyota Yönetim ve Üretim sistemleri konusunu bizzat Japon sensei’lerden, bir çok uygulama yaparak öğrenmişlerdir. Yalın Yönetim / Üretim ve operasyon yönetimi konularında Dünya standardında teorik ve pratik bilgi birikimine sahiptir.

Lean Ofis danışmanları , mühendis kökenli olup üretim sektörünün hemen her disiplininde profesyonel yönetici olarak uzun yıllar çalışmalar yapmış ve sektörün gereklilikleri hakkında oldukça deneyim sahibidirler. Yurtiçi ve yurt dışına bir çok fabrkayı yerinde ziyaret etmiş, ortak çalışmalar yapmış ve kendini bu alanda sensei seviyesinde geliştirmiştir.

Lean Ofis danışmanları, size balık vermek yerine balık tutmayı öğreten bir danışmanlık felsefesi izlerler. Bu nedenle saha’da ve uygulamaya yönelik bir danışmanlık profili ve kendisine olan bağımlılığı giderek azaltan bir yaklaşım ile işletme içerisinden liderler çıkarmayı kendine misyon edinmiştir.