Dijital Dönüşüm

Home - Dijital Dönüşüm

Sürekli değişim, işletmeleri önce yalın olmaya, şimdilerde ise hem yalın hem de çevik olmaya zorluyor. Bilginin petrol değerinde olduğu günümüz dünyasında, büyük veriden anlamlı bilgi türetmek ve bunu yaparken de hızlı/verimli ve aynı zamanda da kaliteli olmak en önemli rekabet unsuru. 

Bunu başarabilmek için ‘Yalın, Çevik ve Altı Sigma prensiplerini’, ‘Endüstri 4.0 teknolojileri’ ile birleştirip, Akıllı Fabrikalar kurmamız; bunun içinde bilgi seviyesi yüksek iş gücüne sahip olmamız gereklidir. 

Büyük işletmeler bu anlamda çok daha iyi olanaklara sahipler. Ancak KOBİ’ler için dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek, benzer olanaklara sahip olmadıklarından dolayı pek kolay gibi gözükmemektedir. Ülke ekonomisini kobilerin domine ettiği düşünüldüğünde, dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için kapsamlı ‘eğitim, bilinçlendirme, yönlendirme programlarına’ çok fazla gereksinim bulunmaktadır.

Dijital Tabanlı Yalın Dönüşüm

Dijital Dönüşüm | Akıllı Fabrikalar

Dijitalleşme kapsamında; Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika (Smart Factory), Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi kavramlar hemen her yerde gündem belirlemeye devam ediyor. Dünya sınıfı üreticiler (World Class Manufacturer) önce atölye düzeninden (2.0), fabrika (3.0) seviyesine geçtiler. Günümüzde ise rekabetin başka bir boyut alacağı yeni döneme ayak uydurmak için olanca güçleriyle, endüstri çağından, insan – makine ve diğer kaynaklarının birbirleriyle, kompleks ağlar üzerinden etkileşimli/işbirlikçi bir modelde çalışabildiği dijital çağ seviyesine (akıllı fabrika, endüstri 4.0) geçmeye çalışıyorlar.

♣Nesnelerin internetiyle süreçlerin her aşamasından veri topluyorlar (IoT: Internet of Things). Artık süreçler içinde düşünen, karar veren ve bilgi paylaşan nesneler var.

♣Bilgiye kolay ulaşım ve çalışma esnekliğini sağlamak için verilerini sanal depolarda saklıyor (Cloud), büyük verileri analiz edip anlamlı hale dönüştürüp verimliliklerini artırıyorlar (Big Data).

♣Prototip ve kişiselleştirilmiş ürünleri 3D yazıcı teknolojisiyle geliştirip, pazarda hız avantajı elde ediyorlar (Additive Manufacturing). 

♣Üretim süreçlerinde algılayan, öğrenebilen, karar verebilen robotları kullanıp zor ve kalite açısından hassas süreçleri daha basit hale getirip kalite anlamında maksimum hassasiyeti yakalıyorlar (Autonomous Robots).

♣İşletme içinde dikey, tedarik zincirinde yatay entegrasyona giderek network ağlarını genişletiyorlar. Süreç entegrasyonuyla bilginin gücünü en etkin şekilde kullanarak bilgi doğruluğu, güvenirliği elde ederek daha çevik oluyorlar (Vertical & Horizontal Integration).

♣Sadece ürün değil, aynı zamanda üretim süreçlerinin analizini simülasyon teknikleriyle yapıp daha verimli süreçleri en başta elde ederek kayıpların oluşmasına izin vermeyecek süreçler tasarlıyorlar (Simulation). 

♣Ürün veya hizmetle ilgili tanıtımlarını, paylaşımlarını artırılmış gerçeklik teknikleriyle istenilen yere, daha efektif ve hızlı olarak gönderip maliyet avantajı elde ediyorlar (Augmented Reality).

Şurası kesindir ki, Dünya sınıfı üreticiler, geleceğin ürünlerini şimdiye göre daha hızlı (reduce time to market), daha düşük toleranslarda (more precise), mükemmele yakın kalitede, daha verimli (more coordinated, more automated, more collaborative and more efficient) ve güvenli (safer workers) bir şekilde üretecekler. Üstelik bunu sadece ‘1’ adet ürün için yapacaklar.

Dijital Dönüşüme Lean Ofis ile başlayın…

Lean | Smart Factory

1.DESIGN | Digital Development

  • Smart Product Development (Simulation, 3D, etc)

2.PLAN | Synchronized Planning

  • Integrated planning and scheduling (Big data, V/H Integration, MES,ERP)

3.SOURCE | Intelligence Supply

  • Smart Sourcing (Big data driven material management)

4.MAKE | Smart Manufacturing

  • Smart Manufacturing / Shop Floor Management (Connected Factory)
  • Smart Predictive Maintenance (Increase OEE: AI, Big Data Analytics)
  • Process/Quality Optimization (Big Data driven)
  • Process Visualization | Automation (Man Machine Interaction)
  • Resource Optimization (Data Driven)

5.DELIVER | Dynamic Fulfillment

  • Automated Warehouse (Pick by vision, Visibility, Glass, RFID)
  • Autonomous Logistics (Intra, Outbound: Drone, AGV, etc)

6.RETURN | Connected Network

  • Smart Service Management (AR/VR, 3D, Cloud base update) 

Dijital Dönüşüm | Engeller & Kısıtlar

Her değişim sürecinde olduğu gibi dijital dönüşüme başlanabilmesi ve başarılı olabilmesi için birtakım engellerin aşılması, gerekli ön koşulların sağlanması gereklidir. Araştırma sonuçları, Kobilerin dijital dönüşüm sürecine başlayamamasının ana nedenleri olarak,

  • Dijital teknolojiler hakkında bilgi eksikliği, 
  • Bilgi teknolojileri alt yapısı ve iş süreç standartlarında eksiklik, 
  • Bütçe kısıtları,
  • Bilgi güvenliği risklerini göstermektedir. 

Benzer şekilde dönüşüm sürecinin başarılı olamamasının ana nedenleri olarak ise,

  • Strateji geliştirme eksiklikleri ve sistematik bir yol haritasının olmaması, 
  • Standartlaştırma/basitleştirme işlemleri olmadan kompleks sistemlerin dijitalleştirilmeye çalışılması, 
  • Pilot bölgede uygulama yerine sürecin tamamına odaklanılması,
  • Dönüşüm sürecinde yer alacak yetkin iş gücü eksiklikleri gibi etkenleri göstermektedir.

Blog Yazılar | Dijital Dönüşüm

standard

Endüstri 4.0’ gerçekte nasıl gelindi?

Buhardan güç elde edilmesi, Ford seri üretim, Otomasyon vs. 4.0 hep böyle anlatıldı. Bunlar da önemli ancak, günümüz teknolojisinin bu.
Read More
standard
standard

Dijital Dönüşüm  | Engeller ve Yol Haritası

Yeni dönem, bilinen tüm değer önermelerinin geçerliliğini yitirmesine neden oluyor. Günümüz koşullarında verim, düşük maliyet, hız, doğru tahminleme gibi konularda.
Read More
standard
standard

Endüstri 4.0’a gerçekte nasıl gelindi?

Buhardan güç elde edilmesi, Ford seri üretim, Otomasyon vs. 4.0 hep böyle anlatıldı. Bunlar da önemli ancak, günümüz teknolojisinin bu.
Read More
standard
standard

Endüstri 4.0 ve Stratejik Pazarlama

İnanılmaz bir hız ile değişen bir dünyada yaşıyoruz. 1943-de IBM-in eski CEO-sunun “Dünya-da ancak beş adet bilgisayar için pazar olabilir”.
Read More
standard
standard

Değişimin Değiştirdikleri

Eskinin hükmünün kalmayacağı yeni bir dönem içindeyiz. Teknolojik gelişim, küreselleşme ve sosyo kültürel değişimler tüketici tercihlerini, pazar dinamiklerini ve iş.
Read More
standard
standard

Veri ve Bulut Bilişim (Cloud Computing)

Veri yönetiminde, standartlaştırılmış yaklaşım eksikliği endüstriyel çağ işletmelerin en öncelikli sorunlarından biridir. Üretim ortamlarının son derece dinamik olması ve teknolojik.
Read More
standard
standard

IoT: Yeni Çağın Üretim Standardı

Doğru üretimi yapabilmek gerçekten mucize gibi bir bey. Tek bir proseste, 1 adet ürün yapabilmek için dahi birçok verinin; hazırlanmasına.
Read More
standard
standard

Endüstri 4.0: Yeni Dönemde İnsanın Rolü

Yapay zekâ çalışmaları, robotların iş süreçlerinde daha fazla alanda yer almasını sağlamaktadır. Makineler otomatik çalışmak üzere tasarlanmıştı, robotlarsa kendi kendilerine.
Read More
standard
standard

Çevik Üretim ve Akıllı Fabrikalar

Belirsizliğin ve türbülansların oldukça fazla olduğu rekabet koşullarında bir işletmenin en önemli rekabet avantası değişme adapte olabilme yeteneğidir. Bu da.
Read More
standard
standard

İş (Büyüme) Stratejileri

Eğer bir vakıf değilseniz, iş dünyasındaki amacınız kar elde etmektir. Kar, üretimin bir fonksiyonudur ve en genel anlamı ile “kar.
Read More
standard