Gelişim ve Rahatlık bir arada olmaz!

Home - Genel Kategori - Gelişim ve Rahatlık bir arada olmaz!

Deming in tezine göre; Kalite hatalarının ancak % 15 ine operatör hataları sebep verir, geri kalan büyük kısım süreç ve sistem hataları kaynaklıdır .

Bunu ben söylemesem de, aynen böyle olduğunu sahada yaptığım çalışmalardan görebiliyorum!

Operatörlerin görev tanımı aslında çok basittir: Talimatıma bakarım, işimi yaparım, eğer talimat yok ise bildiğimi yaparım . Hal böyle olunca; standartlar iş talimatlarının olmadığı, sistem / süreç eksikliklerinin olduğu ortamlarda her operatörün, beklenen işi kendi bildiği yöntemle yapması ve sonuçların da her defasında farklı çıkması kadar doğal bir sonuç olamaz.

Burada, beyaz yakaya oldukça önemli görevler düşmektedir. Standartları belirlemek, belirlenen standartları destekleyen sistem/süreçleri kurgulamak ve kurgulanan sistem/süreç üzerinden mavi yakaya eğitim vererek – kişiden, zamandan ve mekandan bağımsız olarak – her defasında işlerin aynı sıra, yöntem ve hız ile yapılıp, sürekli aynı çıktının elde edilmesini sağlamaktır. Bu da ancak; çok ciddi bir gözlem, analiz ve sıkı saha çalışması ile olabilir.

Eğer süreçlerinizdeki kalite hatalarını indirgemek istiyorsanız, daha çok saha çalışması ve efor harcamanız gerekir. En az yarım gün çalışın. Hangi yarısı olduğu fark etmez: İster ilk 12, ister sonraki 12 saat. Unutmayın; Gelişim ve rahatlık bir arada olmaz .

Bu aşamada iki konuya değinmek faydalı olacaktır: 1)Bilgili operatör / bilinçli üretim, 2) ASAKAI

1. Bilgili operatör / Bilinçli Üretim
Operasyonel Mükemmellik konseptindeki ana temalardan biri Bilgili operatör, bilinçli üretim yaklaşımıdır. Bunu için yetkin iş gücüne ve sürekli eğitim sistemine gereksinim vardır. Eğitim için aslına oldukça farklı fırsatlar / yöntemler vardır.

1) Kaizen: Kaizenler eğitim ile başlar, deneme / öğrenme ile devam eder, yaygınlaştırma ile sona erer. Kaizen süreçleri, öğrenme / öğretme için bulunmaz fırsatlardır (Kaizen is not brain storming, Its try storming).
2) OPL (Tek nokta dersler): Operasyonel süreçlerde yüzlerce konu var öğretilmesi gereken. Eğer bunlar bir plan dahilinde yapayım derseniz – gerçekleştirilmesi çok zordur. OPL ler herhangi bir anda, üretim/kalite sorumlularının bir A3 kağıdına, spontane olarak gerçekleştireceği, kısa ve nokta atışı eğitimlerdir.
3) ASAKAI: Üretimde iletişimin kalbi ASAKAI toplantılarıdır. Her sabah, saha da yapılan ve içeriği Safety, Quality, Delivery, Performance ve Sustainability olan bu ortam öğrenme / öğretme için bulunmaz fırsattır.
4) Core Training: Planlı olarak yapılması gereken eğitimlerdir. Yalının temelleri, proses bilgisi ve yetkinlik geliştirici eğitimler.
5) Rotation: Rotasyon kişileri gelişime zorlar ve iş zenginliği oluşturarak, aidiyat duygusunu geliştirir.

2. ASAKAI: Üretimde İletişimin Kalbi!

İşletmelerin en temel sorunlarından biri iletişim!

ASAKAI, tüm yöneticilerin katılımı ile sahada / ayakta gerçekleştirilen bir iletişim toplantısıdır. İşletmede bir gün önce ne olmuş, bu gün nelere odaklanacağız gibi konularının konuşulduğu, problemlerin adreslendiği, farkındalığın / bilincin artırıldığı ve günün en önemli toplantısıdır. Çünkü, sosyal paydaşlar için yapılır!

1. Safety: İlk sorulması gereken konudur. Mesaj çok nettir: Biz her zaman önceliği çalışanımızı veririz. Çalışanımızın fiziksel / psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde işinden evine dönmesi 1. önceliğimizdir.

2. Quality: İşletmeye önce neyi sorarsanız, üretim ona öncelik verir. Kalite, üretim adetlerinden her zaman daha önce gelmelidir.
a. Customer: İade ve Müşteri şikayetleri
b. Internal: Üretim fireleri, hurdalar, re-work…
c. Supplier: Tedarikçiden gelen ürün kalite ve teslimat performansı

3. Delivery: Müşteriye o gün gönderilmesi gereken ürünlerin / sevkiyatların durumu
a. Customer: Zamanında teslimat (OTD, OTIF)

4. Performans: Üretim performansının sorgulanması
a. Makine : OEE
b. Montaj vs., : DE
c. Planlama : Plana uyum, Lead Time

5. Sustainability: Tedarik zinciri boyunca kullanılan tüm enerji kaynaklarından ortaya çıkan karbon salınımı.

6. PDCA: Aksiyonların tartışılması / güncellenmesi

7. COMPANY NEWS: Asakai toplantı sonuçlarının, tüm fabrikaya yayımlanması.

Paylaş: