Smart Manufacturing

Home - Dijital Dönüşüm - Smart Manufacturing

Değişim olanca hızı ile devam ediyor. Bundan önceki değişimler de çok önemliydi ancak şu an yaşadığımız değişim daha öncekilerim yaptığı gibi değer zincirini değil, ürünün kendi yapısını, karakteristiğini değiştiriyor.

Ürünler artık sadece fiziksel değil aynı zamanda akıllı ve bağlanabilir özelliğe sahip. Artık ‘ürün ağacı’ sadece fiziksel komponentlerden oluşmuyor. Akıllı Ürün yapabilmek için ürün içine gömülü sensor, işlemci, iletişim modülü ve bulut üzerinde olan yazılımları da üretmemiz; ve bunların devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Üretim sürecini sürekli hale getiren bu değişim ile artık ürüne bulut üzerinden yeni özellikler, fonksiyonlar ekleyebiliyor müşteriye özel ürünleri son dakikada üretebiliyoruz. Ürün kavramı artık ‘Product as a Service’ kavramına dönüşüyor.

Akıllı ve Bağlanabilir Ürünler (Smart Connected Products) aslında değişimi tetikleyen ana unsur. Çünkü ölçeğin öngörülemez biçimde büyümesinin önünü açıyor, ürettiği veriler ile sahanın çözünürlüğünü artırıyor ve büyük veriden anlamlı sonuçlar çıkarmamızın önünü açıyor.

Ürün yerine ekipman ya da proses koyduğumuzda durum değişmiyor. Akıllı ve Bağlantılı ürün yerini Akıllı ve Bağlantılı Ekipman (Smart Connected Process) alıyor. Bu akıllı ve bağlantılı sistemler bir araya geldikleriden üretim sistemini (CPS); üretim sistemi de diğer sistemlerle bir araya geldiğinde ise tedarik zinciri sistemini  (BDA_SCM)oluşturuyor. Bir başka ifade ile artık ürün değil sistem konuşuyoruz. 

Bu sistemin parçası olabilmek için akıllı ürünleri, akıllı fabrikalarda üretmekten başka çaremiz yok.Çünkü akıllı ürünün iletişime geçebileceği ortam olmadan bağlantıyı ve dolayısı ile bağlantıdan elde edilen faydayı sağlayamayız.

Paylaş: