Üretim Organizasyon ve Kariyer Yol Haritası: İnsan Kaynakları ve Finansal Kontroller

Home - İK ve Organizasyon - Üretim Organizasyon ve Kariyer Yol Haritası: İnsan Kaynakları ve Finansal Kontroller
İnsan kaynakları ve Finansal Kontroller; iki önemli pozisyon üretim işletmeleri için. Biri; işletmenin en önemli değeri olan insan kaynağı ve gelişimi üzerine politikalar geliştirmekten / uygulamaktan; diğeri ise maliyet analizlerinin doğru yapılıp, üretimin doğru yönlendirilmesi / denetlenmesi ve işletme nakit akışının sağlıklı olmasından sorumlu… Son derece önemli ve kritik iki rol.
 
Peki, acaba ne kadar doğru özelliğe sahip kişileri bu pozisyonlara getiriyoruz. ?
 
Yeni dönem, süreçlere farkı bir bakış açısı ile bakmayı gerektiriyor. İşletmeler artık;  dağa çıkılan yolu bilene değil ,  bizzat dağa çıkmış, çıkarken tecrübe edinmiş kişilere  ihtiyaç duyuyor.  Gerek insan kaynaklarında gerekse maliyet analizlerinin temelinde üretim  süreçleri yatar. Bu bağlamda, üretim kökenli kişilerin – gelecekte bu rolleri üstlenmesi fark oluşturacaktır kanısındayım. 
 
Nasıl mı?
 
• Üretim mühendisi → Üretim Müdürü → HR Master → Oryantasyon →HR Direktörü. 
• Üretim / Metot mühendisi → Üretim / Mühendislik Müdürü → Finans Mühendisliği Master → Oryantasyon →Finansal Kontroller
 
Burada bahsi geçen kişilerden beklenti ise;
 
İK profili yani organizasyonel gelişim lideri arıyoruz. İnsana dokunacak, sorunları yerinde tespit edecek, süreç/sistem ve insan arasındaki ilişkiyi anlayacak, departmanlar arasında iletişimin etkin olmasını sağlayıp, herkesin iyi birer problem çözücü olmasını sağlayacak kişiden bahsediyoruz. 
 
Finansal kontroller ın ise ne muhasebe hesapları ile ne de bankacılık sistemi ile ilgisi vardır. Zaten problem burada başlıyor; 700 lü hesaplardan mizan çıkarmak ya da uygun banka kredisi aramak / bulmak, zannediliyor kontrollerin asli işi. Oysa, benim bahsettiğim toplam maliyeti  (total landed cost) oluşturan ana kalemlerin neler olduğunu çok iyi anlayan, fırsat maliyetinin etkilerini analiz edebilen ve P&L de üretim / tedarik zinciri ile kora kor sapmaları tartışacak, aksiyon aldıracak bir modelden bahsediyorum.  Lead Time azaltılmadan nakit akışı nasıl iyileştirilebilir ? Bu kişi monitoring değil – controlling yapacak…
 
Deneyin, farkı göreceksiniz.

Paylaş: