Kurumsal

Home - Kurumsal

Lean Ofis

İş dünyasının en öncelikli gündem maddesi verimlik. Hemen herkes artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının farkında ve rekabet edebilmek, hayatta kalabilmek için değişim adı altında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ülkemizdeki bir çok firma henüz bazı şeylerin farkında olmasa da, Dünya firmaları rekabet avantajlarını geliştirebilmek için operasyonel mükemmellik adı altında Toyota’nın çıkarmış olduğu “yalın üretim, yalın ürün geliştirme ve yalın yönetim felsefesini” öğrenmeye, uygulamaya çoktan başlamış durumdadır.

Değere odaklı süreçleri tesis edip hız, kalite ve maliyet anlamında rakiplerinden bir adım önde olmak için, geri dönüşü ve sonu olmayan bu yolculuğa ellerindeki tüm kaynakları seferber ederek girmişler, halende bu yolda ilerlemektedirler.
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanın yolu yalın dönüşümden geçiyor. Operasyonel mükemmellik (Operational Excellence) anlamında; sadece kendi sektöründe değil diğer sektörlerde de örnek gösterilen bir firma olabilmek doğru stratejiler ile beraber doğru adımların atılması halinde uzak bir hedef değildir.

değişimsüreci

Neden Lean Ofis

Danışmanlık mesleği günümüzde maalesef her geçen gün güven kaybeden bir meslek grubu haline gelmektedir. Bunun en temel sebebi yanlış danışman seçiminden dolayı ortaya çıkan başarısız uygulamalardır.

Danışmanın en ayırıcı özelliği; önereceği uygulamayı daha önce bizzat sahada denemiş ve başarmış olmasıdır. Bugün birçok teorisyenin ya da danışmanın gerçek anlamda etkin olamamasının en temel nedeni saha deneyiminin yeterince olmamasıdır. Teori eğer pratik ile buluşabiliyor ise anlamlıdır, aksi halde öneriden öteye gitmez.

Danışmanlık konusundaki bir diğer önemli husus ise role model uygulamalarıdır. Danışman ne olacağını söylemek yerine, nasıl olacağını sahada gösterir ise ancak bilgi transformasyonu sağlanabilir. Çünkü en iyi öğrenme yöntemi yaparak öğrenmektir. O nedenle seçeceğiniz danışmanın bilgi birikimini ve öğretme tarzını mutlaka iyi analiz ettikten sonra işe başlayın. Aksi halde hem zamanınız hem de paranız boşa gidecektir.

Lean Ofis olarak bizim farklarımız;

Lean Ofis, Toyota Yönetim ve Üretim sistemleri konusunu bizzat Japon Sensei’lerden, birçok uygulama yaparak öğrenmiştir. Yalın Yönetim / Üretim ve operasyon yönetimi konularında Dünya standardında teorik ve pratik bilgi birikimine sahiptir.

Lean Ofis, mühendis kökenli olup üretim sektörünün hemen her disiplininde profesyonel yönetici olarak uzun yıllar çalışmalar yapmış ve sektörün gereklilikleri hakkında oldukça deneyim sahibidir. Yurtiçi ve yurt dışına birçok fabrikayı yerinde ziyaret etmiş, ortak çalışmalar yapmış ve kendini bu alanda Sensei seviyesinde geliştirmiştir.

Lean Ofis, size balık vermek yerine balık tutmayı öğreten bir danışmanlık felsefesi izler. Bu nedenle sahada, uygulamaya yönelik ve kendisine olan bağımlılığı giderek azaltan bir yaklaşım ile işletme içerisinden liderler çıkarmayı kendine misyon edinmiştir.

Lean Ofis, bugüne kadar birçok işletmenin dönüşüm sürecine liderlik etmiş ve oldukça etkin sonuçların alınmasına katkı sağlamıştır / sağlamaktadır.