Stratejik Planlama ve Yönetim

Home - Stratejik Planlama ve Yönetim

İşletmeler neden yok olurlar?..

İşletmeler, en üst perdeden konuştuğumuzda rekabetçi olamadıkları için yok olurlar!
Rekabetçi olabilmek için etkin bir stratejiye; etkin
bir strateji için ise stratejik yaklaşıma, planlama sürecine gereksinim vardır.

İşletmeler iş teorilerine göre faaliyetlerde bulunurlar. Bu teori, işletmenin konusu,
amaçlarının ne olduğu, sonuçları nasıl tanımladığı, müşterilerinin kimler olduğu ve bu
müşterilerin neye değer verip neye para ödediklerine ilişkin bir dizi varsayımdan
oluşur.

Stratejik Planlama ve Yönetim

İşletmeler iş teorilerine göre faaliyetlerde bulunurlar. Bu teori, işletmenin konusu, amaçlarının ne olduğu, sonuçları nasıl tanımladığı, müşterilerinin kimler olduğu ve bu müşterilerin neye değer verip neye para ödediklerine ilişkin bir dizi varsayımdan oluşur.

Yönetim biliminde Strateji, “Bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar”, olarak tanımlanır. Bir başka ifade ile strateji, iş teorisini performansa dönüştüren yönetsel bir araçtır. Amacı, belirsizlik ortamında işletmenin istenilen sonuçlara ulaşabilmesine fırsat tanımaktır.

Stratejik planlama ise bir organizasyonun ne olduğunu ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren, işletmelerin hedeflerine ulaşma konusunda kendilerine kılavuzluk eden temel kararların, eylemlerin geleceğe odaklı belirlendiği bir planlama sürecidir. Hedeflerin tesadüfen gerçekleşme olasılığını beklemeyip, şansı planlamak olarak da tanımlayabileceğimiz bu süreç stratejik yaklaşımın ana temasıdır. Eğer, stratejik planlama sürecinde hata yaparsanız, planlarınızda hata olur.

Lean Ofis, işletmelerin rekabetçi stratejiler geliştirip, uygulayabilmesi konusunda akademik ve uygulayıcı bakış açısı ile danışmanlık desteği vermektedir. Size ne yapılması söylemek yerine, nasıl yapılacağını gösteren bir yaklaşım ile sizinle beraber “Teknoloji, Süreç, İnsan Kaynakları ve Organizasyon, Performans Yönetimi ve İnovasyon” gibi konular başta olmak üzere stratejiler geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olur.

Tüm ürünlerin aynı stratejiyle üretilebilmesi mümkün değildir (One size does not fit all). Bazı ürünler itme (Agile: Innovative products), bazıları çekme (Lean: Standard product), bazılarıysa hibrid model (Leagile: Moduler product) üretim stratejileri gerektirir.

Lean Ofis, PDP (Product Delivery Process) entegrasyonu ile planlama süreçlerinizi yeniden yapılandırarak; işletmenizin daha çevik olmasını sağlar.

Ölçmediğiniz bir şeyi, düzeltemezsiniz!

Yeni dönemde hedefler / ölçümler dört ana başlık altında takip edilmelidir.

Lean Ofis: Organizasyonunuzun kritik başarı göstergelerinin dört boyutta irdelemesini yaparak, etkin bir performans yönetim sistemi kurmanıza destek olur.

Akademik çalışmalar, işletmelerin dijital çağda başarıya ulaşabilmesinde hızlı ve doğru karar alınabilmesinin, bu- nun için de organizasyon modelinin oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır. Karmaşık, katı ve silo tarzı organizasyon yapıları, firma içi iletişim ve iş yapma kültürü, izole departmanlar, aşırı bürokrasi, tek bir yerden merkezi karar alma mekanizmaları gibi etkenler sürekli iyileştirme sürecini olumsuz etkilerler.

Bu durumun negatif etkilerini orta- dan kaldırabilmek için dünya sınıfı üreticiler bilgi çağında “müşterileri beklenti ve ihtiyaçlarına göre segmentlere ayır” ilkesini baz alarak, değer zinciri yönetimi yapılarıyla süreçlerini yönetmektedirler.

Lean Ofis: Çevik bir organizasyon için gerekli olan organizasyon modelinin, görev tanımlarının çıkarılması konusunda size destek olur (VSM: Value Stream Management).

İlgili Yazılar | Blog

Organization
standard

Değer Zinciri Yönetimi | Organizasyon

Endüstri çağında işletmelerin birçoğu klasik silo yapı- sında organizasyonlarla yönetilmekteydi. Yukarıdan aşağı- ya doğru hiyerarşik olarak kurulan bu yapıda fonksiyonel bölümler vardı. Hedefler bölüm bazında verilir ve her bö- lümden...
Read More
Organization
standard
Liderlik
standard

Değişim Yönetimi ve Liderlik

Yeni dönem, bilinen tüm değer önermelerinin geçerliliğini yitirmesine neden oluyor. Günümüz koşullarında verim, düşük maliyet, hız, doğru tahminleme gibi konularda başarılı olunabilmesi klasik üretim yöntemleri ile neredeyse olanaksız.
Read More
Liderlik
standard
Monarch Butterfly emerging from it's chrysalis
standard

Değişim ve Farklı Anlamda Kullanılan Kelimeler

Yeni dönem, bilinen tüm değer önermelerinin geçerliliğini yitirmesine neden oluyor. Günümüz koşullarında verim, düşük maliyet, hız, doğru tahminleme gibi konularda başarılı olunabilmesi klasik üretim yöntemleri ile neredeyse olanaksız.
Read More
Monarch Butterfly emerging from it's chrysalis
standard
Balance
standard

Kurumsallık: Ürün ve Üretim Yeteneği Arasındaki Denge.!

Yeni dönem, bilinen tüm değer önermelerinin geçerliliğini yitirmesine neden oluyor. Günümüz koşullarında verim, düşük maliyet, hız, doğru tahminleme gibi konularda başarılı olunabilmesi klasik üretim yöntemleri ile neredeyse olanaksız.
Read More
Balance
standard
Inventory
standard

Stok: The biggest enemy!

Yalın dönüşüm uygulamalarında dikkatle izlenen KPI larda (Key Performance Indicator) biriside stok devir hızıdır. Hemen her işletmede ham madde, yarı mamul ve bitmiş ürün stoklarının olabildiğince az olması istenir ve...
Read More
Inventory
standard
opex
standard

Pazarlama ve Operasyonel Mükemmellik

İşletmelerin amaçları elbette para kazanmak, kar elde etmektir. Bunu yapabilmek için ellerinde olan yegane şey üründür. Önce hayal edersiniz ne yapacağınızı. Sonra nerede, nasıl ve hangi koşullarda satacağınızı düşünürsünüz. Üretimin...
Read More
opex
standard
standard

Endüstri 4.0 ve Stratejik Pazarlama

İnanılmaz bir hız ile değişen bir dünyada yaşıyoruz. 1943-de IBM-in eski CEO-sunun “Dünya-da ancak beş adet bilgisayar için pazar olabilir” sözünden yaklaşık olarak yetmiş yıl sonra baktığımız zaman mevcut durumda...
Read More
standard
closed_1
standard

İşletmeler neden batar?

İşletmeler en üst perdeden konuştuğumuzda rekabetçi olamadıkları için yok olurlar! Ama nakit akışı, ama Pazar kaybı, ama kalite/verim problemleri; Hepsinin vardığı yer; Rekabet edemememektir… Kodak ın You press the button,...
Read More
closed_1
standard
costreduction
standard

Maliyet Azaltım Stratejileri

Pazarlama ve Yeni Ürün Devreye Alma Üretim endüstrisinde iki farklı işletme modeli vardır. 1. Birincisi; kendi ürününü geliştirip, üretip / ürettirip pazara sunan işletmeler (Sony, Toyota, Apple), 2. İkincisi; kendine...
Read More
costreduction
standard
Change
standard

Üretimde değişim ve Teknoloji

Gelişim ve değişim kontrol edemeyeceğimiz iki faktördür. Hayattaki her şey istisnasız değişiyor, gelişiyor ve bu değişim biz üreticilerin de değişmesini zorunlu tutuyor.Günümüz işletmelerinin en temel sorunlarının başında; süreçlerdeki kayıplar sonucu...
Read More
Change
standard