Yalın Üretim Sistemi

Home - Yalın Üretim Sistemi

Toyota ile şekil bulan ve başta otomotiv endüstrisinde yaygınlaşarak günümüze kadar gelen yalın üretimin özünde değerin anlaşılması ve kayıplar ile sürekli mücadele etmek yatar. Temel amacı müşteri değer zincirinde değer oluşturmayan aktiviteleri (kayıplar ve değişkenler) sürekli iyileştirme faaliyetleri ile elimine ederek üretim zamanını kısaltmak ve nakit akış hızını pozitif yönde iyileştirmektir.

İlk olarak Toyota tarafından; “Tüm üretim süreçlerinde, değer oluşturmayan kayıpların ortadan kaldırılması, üretim hatlarının hızlı bir şekilde farklı bir model üretebilecek hale getirilmesi ve üretimde herhangi bir hata meydana geldiği an üretim hatlarını hatanın ortadan kaldırılıp yeniden oluşumunun engelleninceye kadar durdurulması“ anlayışı üzerine kurulan Toyota Üretim Sistemi felsefesi, o günden itibaren Toyota’nın üretim maliyetlerini ve esnekliğini rakiplerine oranla çok daha iyi seviyelere getirmeye başlamasıyla her geçen gün gelişerek tüm dünya üreticilerinin kabul ettiği bir üretim sistemi halini almıştır. Önceleri sadece fabrika içi süreçlere odaklı olarak düşünülen yalın üretim felsefesi, günümüzde tedarik zinciri kavramının giderek daha da önemli bir hale gelmesi ile bakış açısını tedarikçiden başlayıp ürünün müşteriye gönderilmesine kadar olan tüm süreçleri kapsayacak bir şekle dönüştürmüştür.

Dünya’da güç dengeleri her geçen gün değişiyor. Gücü yakalamak ve güçlü olarak kalabilmek için herşeyden önce üretim yeteneklerimizin son derece iyi olması gerekiyor. Her ne kadar ucuz iş gücü, ham madde, enerjiye sahip olamasak da bu yöndeki dezavantajlarımızı rakiplerimize göre daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli olarak kapatabiliriz.

İşte bu aşamada Yalın Yönetim sistemleri bize yol göstermektedir. İsraf’dan tamamen arındırılmış sistemleri, süreçlerimizin her alanına kurar ve uygular isek ülke olarak rekabet edemeyeceğimiz pazar kalmayacaktır.

Yalın Yönetim, bililenlerin aksine sadece üretim ile ilgili değildir. Üretim süreçlerinde ki kayıpların elimine edilmesi gayesi ile başlayan ancak kayıpların her süreçte mevcut olduğu gerçeği ile günümüzde tüm tedarik zinciri süreçlerine rahatlıkla uygulanabilen bir yönetim felsefesidir. Özünde kayıplara karşı mücadele ve operasyonel mükemmellik vardır.

Lean Ofis, Yirmi yılı aşkın saha ve akademik deneyimi ile, tüm operasyonel süreçlerinizi Yalın Felsefe ile standartlaştırmanıza ve verim, maliyet ve kalite alanlarında daha rekabetçi olmanıza destek olur.

Değişim sürecinin temel olarak üç sacayağı vardır ve bunlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Herhangi biri olmaz ise değişim sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir.

Bunlar,

1-Uzun dönemli strateji ile kararlılık sabır gösterme,

2-Problemleri gün yüzüne çıkaran üretim ve operasyon sistemleri tasarlama,

3-Problem çözmeye istekli ve becerikli insanlar yetiştiren insan kaynakları sistemlerine sahip olma.

İş dünyasının en öncelikli gündem maddesi verimlik. Hemen herkes artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının farkında ve rekabet edebilmek, hayatta kalabilmek için değişim adı altında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ülkemizdeki bir çok firma henüz bazı şeylerin farkında olmasa da, Dünya firmaları rekabet avantajlarını geliştirebilmek için operasyonel mükemmellik adı altında Toyota’nın çıkarmış olduğu “yalın üretim, yalın ürün geliştirme ve yalın yönetim felsefesini” öğrenmeye, uygulamaya çoktan başlamış durumdadır.

Değere odaklı süreçleri tesis edip hız, kalite ve maliyet anlamında rakiplerinden bir adım önde olmak için, geri dönüşü ve sonu olmayan bu yolculuğa ellerindeki tüm kaynakları seferber ederek girmişler, halende bu yolda ilerlemektedirler.

Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanın yolu yalın dönüşümden geçiyor. Operasyonel mükemmellik (Operational Excellence) anlamında; sadece kendi sektöründe değil diğer sektörlerde de örnek gösterilen bir firma olabilmek doğru stratejiler ile beraber doğru adımların atılması halinde uzak bir hedef değildir.

Faz_1: Kick-off

 • Kick-off:Üst yönetim tarafından Yalın Dönüşüm sürecinin başladığının, bu konuda uygulama danışmanlığı alınacağının ve herkesin sürece destek vermesi gerektiğinin deklere edilmesi.
 • Pilot bölge seçilmesi: İşletme yöneticileri tarafından, Yalın Dönüşüm pilot çalışma alanının belirlenmesi.
 • Ekiplerin belirlenmesi: Pilot bölge, dönüşüm uygulamasında görev alacak ekiplerin belirlenmesi.
 • Eğitim: Yalın / Çevik üretim konuları ile ilgili eğitimlerin verilmesi (Ek 1A).

Faz_2: Analiz

 • Mevcut durum analizi: Pilot bölge mevcut durum analizi firma operasyonel süreçlerinin nasıl işlediğini anlayabilmek, problemli alanları tespit edebilmek ve stratejik iyileştirme planını hazırlayabilmek için yapılması gereken ilk adımdır. Bire bir görüşmeler ve saha gözlemleri sonucunda gerçekleştirilecektir.
 • İyileştirme yol haritası:Stratejik yol haritasının belirlenmesi (KGP: Kaizen Game Plan), Operasyonel / Finansal KPI dönüşüm hedeflerin belirlenmesi.

Faz_3: Uygulama

 • Saha Uygulamaları:Kaizen Game Plan doğrultusunda, iyileştirme projelerinin danışman liderliğinde sahada gerçekleştirilmesi.
  • Çalışma Alanının Organizasyonu. Standart, 5S ve Görsel Yönetim uygulamaları
  • Tam Zamanında Üretim.Üretim Planlama ve Kontrol Süreci (PDP analizi), Akış, Lay-out, Çekme sistemi entegrasyonu (End to End ).
  • Toplam Verimli Bakım. OEE / 6 büyük kayıp analizi.Temel ekipman koşullarının sağlanması, Kullanıcı bakım, planlı bakım, SMED çalışmaları.
  • Toplam Kalite Yönetimi. Yerinde kontrol (QaS), Jidoka ve Poka&Yoke çalışmaları.
  • Envanter ve Stok Yönetimi.Stratejik tedarik yönetimi ve JIT satın alma uygulamaları.
  • Bilgili operatör, bilinçli üretim konsepti doğrultusunda eğitimlerin organize edildiği/verildiği yapının kurulması.
  • 4.0 Uygulamaları. Standartlaştırmalar akabinde sürecin dijitalleştirilmesi. Smart Maintenance, Smart Quality Management, Smart Intra Logistics, vs.

Faz_4: Değerlendirme

 • Süreç KPI kontrolleri ve KGP güncellemesi: Yapılan iyileştirme sonuçlarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ve gerekli olursa diğer iyileştirme projelerinin KGP’ye eklenmesi (Performans yönetimi, Öneri Sistemi, Akademi, Endüstri 4.0, Organizasyon, Finansal yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, vs. gibi)

Faz_5: Standartlaştırma

 • Standartlaştırma / Yaygınlaştırma:Elde edilene kazanımların kalıcı duruma getirilmesi ve standartlaştırılması.

Blog Yalın Üretim

standard

Stok: The biggest enemy!

Yalın dönüşüm uygulamalarında dikkatle izlenen KPI larda (Key Performance Indicator) biriside stok devir hızıdır. Hemen her işletmede ham madde, yarı mamul ve bitmiş ürün stoklarının olabildiğince az olması istenir ve...
Read More
standard
standard

Yalın Dönüşüm

Yalın dönüşüm deneyimleri bize öğretmiştir ki; Yalın bitmeyen uzun bir yolculuktur ve süreçlere adaptasyonu için kararlılık, sabır gibi günümüz yöneticilerinde pek sık görülmeyen erdemler gereklidir. İşletme sahiplerinin büyük çoğunluğu ya...
Read More
standard
standard

Yalın Altı Sigma / Ölçmek ve Yeterince iyi

Hiç bir süreç / sistem, en ideal durumda bile tam olarak her zaman kararlı sonuçlar üretemez. Bir fırından çıkan ardışık iki ekmek ya da bir presten çıkan ardışık iki ürün/parça...
Read More
standard
standard

Lean Out | Leagile In

Giderek daha da küreselleşen Dünya-da üretici ve tüketiciler arasındaki dengeler hızla değişmektedir. Artık müşteriler satın alım yaptıkları ürün ya da tedarikçileri giderek artan bir seyir ile değiştirmekte ve eskiden hakim...
Read More
standard
standard

Yalın ve Dış Ticaret Açığı

Dış ticaret açığı hemen her ülkenin en öncelikli gündem maddelerinden biri. Ülke olarak satın aldıklarınız (Import), sattıklarınızdan (export) daha fazla ise bu durumda dış ticaret açığınız var demektir.Ekonomistler gibi teknik...
Read More
standard